Návrhy a projekty

Návrhy a projekty budov vč. interiérů, rekonstrukce a modernizace objektů.

Stavební dozor

Hledání stavebního dozoru je asi tím nejdůležitějším okamžikem, na kterém závisí úspěch stavby.

Dozor kontroluje a přejímá práci ve všech fázích stavebního procesu. Konzultacemi a přímou kontrolou pozitivně ovlivňuje průběh stavby. Je zárukou a ochranou investice při výstavbě nemovitosti.

Administrativní činnosti

Rozsáhlý soubor administrativních činností souvisejících s rekonstrukcemi a výstavbou budov (zajištění podkladů a vedení kolaudačního řízení, asistence při všech jednání se stavebním úřadem, zajištění stavebních záborů, sběr a kontrola dokumentace nezbytné pro řízení u stavebního úřadu…)